Efter din oprydning kan du vælge at veje dit affald og tælle hvor mange deltagere I har været (men er ikke et krav). Vi vil mægtig gerne vide hvor mange personer, der har deltaget i din oprydning og hvor mange kilo du/I fik indsamlet, så derfor opfordrer vi alle til at veje deres affald, og indsende informationerne til os. Har du oprettet en oprydning her på siden, vil du automatisk få tilsendt en mail hvor du nemt kan udfylde disse tal. Ellers må du gerne indsende dine tal til wcd@plasticchange.org.

Desuden opfordrer vi alle til at sortere det indsamlede affald og bortskaffe det i de respektive containere/genbrugspladsen.

Find vores håndbog her på siden for en guide til hvordan du kan veje og sortere dit affald.