om world cleanup day
og plastic change

Let’s Do It, World er hovedarrangøren bag den årlige World Cleanup Day. Dagen startede i Estland i 2008 og eksisterede i mange år kun dér, før den i 2017 blev gjort til en global begivenhed. Det er nu verdens største civile begivenhed med millioner af mennesker der hvert år deltager. Målet er at få 5% af verdens befolkning til at rydde op.

Let’s Do It, World har allieret sig med én organisation fra hvert land til at være landekoordinator for dagen. I Danmark er det Plastic Change der står for at mobilisere og engagere så mange danskere som muligt til at være med. Plastic Change er også ansvarlige for at lave optællinger på antal deltagere i alle oprydninger tværs over landet, samt antal kilo indsamlet. Al data indgår i de globale optællinger for at vi kan afgøre om vi nåede målet for 5% af verdens befolkning.

mere end bare oprydning

World Cleanup Day handler ikke kun om oprydning. Fra 2018-2022 har 87 af de involverede lande lavet et såkaldt Producent Tjek – eller Brand Audit. Plastic Change har stået i spidsen for at udføre Producent Tjekket i Danmark, som gik ud på at identificere og kortlægge producenten og virksomheden, der står bag det affald der blev indsamlet. Formålet var og er fortsat at fremhæve virksomheder og producenters ansvar for at affald ender i naturen; at det ikke blot er fordi mennesker ikke kan ramme en skraldespand.

Over de tre år, hvor Producent Tjekket er foregået i Danmark er der blevet identificeret knap 10.000 stykker plastik på tværs af 26 producent tjeks. Nedenfor kan du se det samlede overblik over resultaterne og den største forurener fra 2020-2022.

SAMMEN GØR VI EN FORSKEL

Sådan gik det i 2023:

en global bevægelse

World Cleanup Day samler millioner af frivillige, regeringer og organisationer i 197 lande for at tackle den globale affaldskrise og skabe en renere verden.

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

vil du vide mere?

Hvem står bag World Cleanup Day Danmark, og hvad er målet med en global oprydningsdag?

World Cleanup Day-konference

Den 26.-29. januar 2023 mødtes landekoordinatorer fra mere end 100 lande i Tallinn, Estland. Danmark var med.